Psychoterapia

Psychoterapia

Psychoterapia psychodynamiczna jest uznaną metodą leczenia zaburzeń i problemów psychicznych, których podłoże stanowią nieuświadomione emocje, wpływające na nasz nastrój oraz zachowanie.

Cele psychoterapii są ustalane indywidualnie. Mogą być związany z ustąpienie uciążliwych objawów, poprawą samopoczucia, wzrostem jakości życia, wprowadzeniem pożądanych zmian życiowych czy lepszym funkcjonowaniem w ważnych relacjach.

W praktyce psychoterapia polega na dialogu terapeuty z pacjentem w celu umożliwienia mu lepszego zrozumienia przyczyn przeżywanych problemów oraz wprowadzenia pożądanych zmian w codziennym funkcjonowaniu.

Psychoterapia psychodynamiczna jest wskazana w leczeniu określonych problemów psychicznych:

  • zaburzenia nastroju (tzw. „depresje”)
  • zaburzenia lękowe (tzw. „nerwice”)
  • zaburzenia osobowości
  • zaburzenia somatyczne i seksualne o podłożu nerwicowym

oraz niespecyficznych:

  • trudności w relacjach partnerskich i interpersonalnych,
  • brak satysfakcji życiowej oraz poczucie pustki
  • niskie poczucie własnej wartości
  • kryzysy życiowe

Psychoterapia psychodynamiczna to uznana metoda leczenia powyższych zaburzeń psychicznych. Świadczą o tym badania nad skutecznością psychoterapii oraz fakt, że paradygmat psychodynamiczny jest obowiązkowym elementem podyplomowych szkoleń z zakresu psychoterapii atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Więcej na temat skuteczności psychterapii psychodynamicznej można przeczytać w artykule.

Psychoterapia