Oferta

Oferta

Profesjonalną pomoc psychologiczną oferuję osobom przeżywającym okresowe lub trwające dłuższy czas problemy takie jak:

  • obniżony nastrój
  • kryzys życiowy
  • lęk, niepokój
  • niskie poczucie wartości
  • trudności w  relacjach osobistych i zawodowych
  • poczucie pustki życiowej
  • problemy somatyczne i seksualne o podłożu psychicznym.

Problemy każdej osoby, która zgłasza się do mojego gabinetu traktuję indywidualnie. Wybór formy pomocy psychologicznej uzależniony jest od diagnozy źródeł problemów. W procesie diagnostycznym będę pytał o aktualną sytuację życiową, moment pojawienia się dolegliwości lub/i objawów, ważne relacje i wydarzenia z życia. Oferuję pełną dyskrecję i obowiązuje mnie tajemnica zawodowa.

Po konsultacji mogę zaproponować następujące formy wsparcia:

  • Pomoc psychologiczna
  • Terapia wspierająca
  • Psychoterapia indywidualna

Koszt jednego spotkania wynosi 100 zł (sesja trwa 50 minut)

Oferta